Gevel systemen

Gevelsystemen zijn er in verschillende soorten, kleuren en profileringen. De meest voorkomende systemen zijn:


 • Samengestelde beplating
 • Geïsoleerde sandwichpanelen
 • Esthetische beplating
 • Koude wandbeplating

Elk systeem heeft zo zijn specifieke eigenschappen waardoor deze in de ene situatie beter geschikt is dan de andere situatie. Denk hierbij aan brandwerende en isolerende eigenschappen, toepassingen in de foodsector (contact of non-contact), geluidsabsorberende eigenschappen of een combinatie hiervan.

Lees hieronder meer over de verschillende systemen

Samengestelde beplating

Samengestelde beplating

Binnendozen met minerale isolatie en een enkelvoudige wandplaat.

De binnendozen worden op een staalconstructie gemonteerd en worden voorzien van een minerale isolatie. Daarna worden de gevelplaten op de binnendozen gemonteerd.

De gevelplaten zijn in verschillende profileringen verkrijgbaar. Ook is er ruime keuze in de soort coating.Voor de isolatie zijn er verschillende mogelijkheden tot een Rc-waarde van maximaal 4,5.

Binnendozen met gevelplaten kunnen zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden.

De voornaamste eigenschappen op een rij:


 • Hoge brandwerendheid onder praktische voorwaarden
 • Isolatiewaarden maximaal Rc=4,5 m2K/W (peildatum 1-9-2015)
 • Grootste aanbod van variaties mogelijk in zowel profileringen, coatings en kleuren
 • Als geluidsabsorberend uitvoerbaar (geperforeerde uitvoeringen).
 • Meer geschikt voor intensievere detailleringen
 • Relatief langere bouwtijden
 • Nagenoeg altijd zichtbare bevestigingen
spar-waalwijk
Glashandel-Den-Bosch-5

Geïsoleerde sandwichpanelen

dylan-staal-2
dipi-moto

Geïsoleerde sandwichpanelen

Sandwich gevelpanelen zijn stalen platen met een laag isolerend materiaal. Voor de buitenkant zijn verschillende soorten metaal en verschillende profielen mogelijk. Ook qua kleur zijn er veel mogelijkheden.

Als isolerende materiaal wordt veelal gebruik gemaakt van PUR, PIR en soms steenwol. PUR en PIR panelen kennen een hoge isolatiewaarde en daarom zeer geschikt als sterk isolerende gevelbeplating. Het type PIR paneel wordt ook toegepast bij de bouw van koel- en vriescellen.

De voornaamste eigenschappen op een rij:


 • Zeer hoge Rc- isolatiewaarden haalbaar, aanzienlijk groter dan 4,5 m2K/W
 • Hoge brandwerendheid onder praktische voorwaarden
 • Meer geschikt als toepassing in de foodsector
 • Mogelijkheden om als thermische dragende binnenschil toe te passen met daarover een aparte esthetische laag
 • Zeer geschikt als inpandige scheidingswand, snel op te bouwen en eventueel te verwijderen
 • Relatief grote bouwsnelheid
 • Keuze uit meerdere profileringen, echter wat meer beperkt
 • Niet geschikt als geluidsabsorberende wand

Esthetische beplating

Esthetische beplating

Esthetische beplatingen zijn voorgevormde gevelplaten die op een achterconstructie tegen de gevel worden opgehangen. Deze zijn vaak enkel esthetisch en niet 100% wind- en waterdicht.

De waterdichtheid en de gewenste thermische isolatie dient door bouwkundige voorzieningen te worden verzorgd.

Veelal zijn deze gevels meer arbeidsintensief en dient er rekening gehouden te worden met een langer voortraject daar deze systemen minder ruimte bieden in afwijkingen qua maatvoeringen.

De werkwijze in dergelijke projecten vergt een relatief grote mate van nauwkeurigheid en veelal extra toegespitste kennis van zaken. JRTD Montage heeft hiervoor speciaal opgeleide en ervaren medewerkers.

Petrol-1

Koude wandbeplating

Koude wandbeplating

Koude wandbeplating wordt toegepast in ongeïsoleerde situaties waarbij waterkering benodigd is. Vaak in een open buitensituatie, bijvoorbeeld fietsenstallingen.

Koude wandplaten zijn verkrijgbaar in diverse coatings en kleuren. Deze platen kunnen vaak minder grote overspanningen aan en vergen wat meer bouwkundige draagconstructie, echter kan deze vaak minder zwaar uitgevoerd worden vanwege lichtere van toepassing zijnde plaatbelastingen. Daar deze platen aan condensering onderhavig kunnen zijn, bestaat de mogelijkheid om aan de “warme”zijde een speciale anti-condenscoating aan te brengen. Deze absorbeert condensvorming en laat deze geleidelijk los door verdamping.

De voornaamste eigenschappen op een rij:


 • Op een snelle en eenvoudige wijze een nette waterdichte wand (of waterdicht dak)
 • Meerder profileringen, coatings en kleuren mogelijk
 • Functioneel wind en waterdicht
 • Niet geschikt om nadien na te isoleren vanwege koudebruggen
 • Geen brandwerende eigenschappen
 • Minder grote overspanningen mogelijk